I Forum Eksperckie Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia
na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego12-14.10.2016, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury

Serdecznie zapraszamy reprezentantów środowisk działających w obszarze ochrony, promocji i dokumentacji zjawisk należących do sfery niematerialnego dziedzictwa kulturowego: przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, uczelni, instytucji kulturalno-oświatowych oraz animatorów kultury, do udziału w Pierwszym Forum Eksperckim Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wydarzenie będzie poświęcone wymianie doświadczeń, budowaniu kompetencji i wypracowaniu modelu współpracy pomiędzy krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chinami w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.


Będzie to pierwsze tego typu spotkanie międzynarodowe gromadzące specjalistów z 17 krajów poświęcone dziedzictwu niematerialnemu, realizowane w ramach formatu współpracy ponadregionalnej 16+1. Format ten został zaproponowany w 2012 roku przez Chiny. Obejmuje on Polskę, Estonię, Łotwę, Litwę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Słowenię, Chorwację, Serbię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Albanię i Macedonię. Wszystkie te kraje są stronami Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, którą Polska ratyfikowała w 2011 roku.

Mamy nadzieję, że Forum to stanie się miejscem wymiany myśli, doświadczeń oraz praktyk stosowanych w poszczególnych krajach w celu zachowania tego, co jest tak ważne dla każdego z nas – niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W trakcie konferencji eksperci z poszczególnych krajów dzielić się będą swoimi wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia i stosowania regulacji prawnych chroniących niematerialne dziedzictwo kulturowe, praktyką w prowadzeniu badań i dokumentowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego w ich krajach oraz przedstawią dobre praktyki w zakresie podtrzymywania przekazu międzypokoleniowego. Wspólnie będziemy dyskutować nad tym, jak praktycznie powiązać zasady ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z koncepcją zrównoważonego rozwoju, która została przyjęta we wrześniu 2015 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych jako naczelna zasada Agendy 2030, określającej cele, jakie stawia sobie społeczność międzynarodowa na najbliższe 15 lat.

W pierwszym dniu Forum zapraszamy do wysłuchania referatów przygotowanych przez przedstawicieli poszczególnych państw, zaś w drugim dniu zaplanowana została sesja panelowa i dyskusja poświęcona tematyce zrównoważonego rozwoju w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Forum towarzyszyć będzie uroczysta Gala, podczas której zostaną wręczone decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie 12 nowych elementów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Czytaj więcej Zwiń tekst

Program ramowy ForumW wyniku ustaleń podjętych podczas trzeciego spotkania szefów rządów Chin i państw Europy Środkowej i Wschodniej, jak również spotkania Ministra Kultury Chińskiej Republiki Ludowej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie w lutym 2015 r., w dniach 11-14 października 2016 odbędzie się I Forum Eksperckie na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.


Cele Forum

"不薄今人爱古人,清词丽句必为邻."
杜甫

Bu bo jinren ai guren, qing ci li ju bi wei lin.
Du Fu

Piękno pozostawione przez naszych przodków jest po to, by nas zachęcać
do odkrywania własnej tożsamości/
Piękno pozostawione przez naszych przodków jest po to, by nas inspirować
a nie ograniczać.


Słowa chińskiego poety Du Fu (712-770 n.e.), tworzącego w czasach dynastii Tang, dotyczące dialogu między „starym” i „nowym” mogą być doskonałą metaforą ducha niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jego istota jest osadzona zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości, pozostając dynamiczna i zmienna; pomaga nam dostrzegać i budować własną tożsamość. Jest w nieustannym ruchu, łącząc naszych przodków i przyszłe pokolenia tam, gdzie biją serca naszych lokalnych, regionalnych i narodowych kultur.

Nadchodzące I Forum Eksperckie na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, gromadzące ekspertów z Chin i państw Europy Środkowej i Wschodniej jest nie tylko platformą wymiany doświadczeń w zakresie międzypokoleniowego i ponadczasowego przekazu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki swojemu transregionalnemu charakterowi stanowi także pierwszą okazję do wymiany myśli, poglądów i przykładów dotyczących praktyki ochrony tego dziedzictwa między Europą i Azją. Tym wyjątkowym wielogłosem mamy nadzieję rozpocząć długofalową i owocną międzynarodową współpracę ekspertów zajmujących się tą dziedziną.

Przedstawiciele 17 państw podzielą się swoimi poglądami dotyczącymi współczesnych wyzwań stojących przed dziedzictwem niematerialnym, pojawiających się w naszych środowiskach kulturowych, tym samym odpowiadając na przesłanie polskiego socjologa i filozofa Floriana Znanieckiego (1882-1958), twórcy socjologii humanistycznej:

„Człowiek mądry to człowiek, który ceniąc różnorodne systemy kulturalne, umiejąc stosować różnorodne sprawdziany ważności, ceni kulturę w ogóle w całym jej bogactwie i różnorodności i pozytywnie się interesuje jej trwaniem i rozwojem”.

Czytaj więcej Zwiń tekst

Dzień 1 11.10.2016
KRAKÓW
WTOREK Przyjazd i rejestracja panelistów
Dzień 2 12.10.2016
KRAKÓW
ŚRODA
 • 08:30-09:30 Rejestracja
 • 09:30-10:30 Uroczystość otwarcia Forum

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, dr hab. Magdalena Gawin
Przedstawiciel Chin [TBD]
Pan Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Profesor Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie


 • 10:30-10:50 zdjęcie grupowe
 • 10:50-11:10 przemówienie przedstawiciela Chin
 • 11:10-11:30 przemówienie przedstawiciela Polski
 • 11:30-11:50 przerwa kawowa
 • 11:50-13:45 przemowy/prezentacje według zasad określonych w załączniku
 • 1. Albania
 • 2. Bośnia i Hercegowina
 • 3. Bułgaria
 • 4. Chorwacja
 • 5. Czechy

 • 13:40-15:00 obiad w formie bufetu
 • 15.00-16.50 przemowy/prezentacje:
 • 1. Estonia
 • 2. Węgry
 • 3. Łotwa
 • 4. Litwa
 • 5. Macedonia

 • 16.50-17.20 Dyskusja i wnioski
 • 17.20-18.00 Prezentacja: Lajkonik i szopki krakowskie
 • 18.00-19.00 Spacer na Rynek Starego Miasta, wystawa i czas wolny
 • 19.00-21.00 Oficjalna kolacja w restauracji „Wierzynek”
Dzień 3 13.10.2016
KRAKÓW - WIELICZKA - KRAKÓW Miejsce obrad:
Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25
CZWARTEK
 • 09:00-10:40 przemowy/prezentacje:
 • 1. Czarnogóra
 • 2. Rumunia
 • 3. Serbia
 • 4. Słowacja
 • 5. Słowenia

 • 10:50-11:10 przerwa kawowa
 • 11:10-13:10 Panel dyskusyjny: Sesja 1: Niematerialne dziedzictwo kulturowe i zrównoważony rozwój według zasad określonych w załączniku
 • 13:10-14:30 Obiad (w formie bufetu)
 • 14:30-16:30 Panel dyskusyjny: Sesja 2: Niematerialne dziedzictwo kulturowe i zrównoważony rozwój
 • 16.30-18.00 czas wolny
 • 18:00-18:45 Przejazd do kopalni soli „Wieliczka” z hotelu “Mercure”
 • 18:45-22:00 Zwiedzanie kopalni soli „Wieliczka”, koncert, kolacja w Komorze Warszawa
 • 22:00 Powrót do Krakowa
Dzień 4 14.10.2016
KRAKÓW
PIĄTEK
 • 10:00-11:45 Uroczystość zamknięcia Forum
 • Podsumowanie Forum przez przedstawicieli państw goszczących
 • Możliwości współpracy w ramach formatu „16+1” w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 • Wiceminister Kultury I Dziedzictwa Narodowego dr hab. Magdalena Gawin
 • Profesor Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury
 • 11:45-12:45 Przerwa kawowa
 • 13:00-15:30 GALA - uroczystość wręczenia decyzji MKiDN o wpisie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego przez Wiceminister Kultury I Dziedzictwa Narodowego dr hab. Magdalenę Gawin; Muzeum Narodowe w Krakowie Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Rynek Główny 3
  Program Gali

Obiad

Czas wolny, wyjazd

Program szczegółowy (pdf)

Rejestracja

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Czy jest Pan/-i członkiem delegacji reprezentującej dany kraj w formacie współpracy "16+1" ? To pole jest wymagane.
Czy jest Pan/-i prelegentem w trakcie forum ? To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
W jakich dniach planuje Pan/-i udział w forum ? To pole jest wymagane.
Czy planuje Pan/-i udział w:
Czy ma Pan/i specyficzną dietę? To pole jest wymagane.

Dziękujemy za rejestrację